قيمت روز ورق آلومينيوم

قيمت روز ورق آلومينيوم
ضخامت mm   قیمت عمده
 

قيمت خرده فروشي

0/2   310/000   320/000
0/25   305/000   310/000
0/3-0/4   305/500   315/000
0/5-0/9
  305/000   315/000
1-2   310/000   320/000
2/5-3
  310/000   320/000
4 -6   320/500   333/000
7-30   ------   345/000
آجدار
  320/000   324/000
ورق آنادایز   -------   ------

قیمت ها نسبت به مقدار و قیمت روز شمش متغیر میباشد.

برای قیمت ورق آبکاری شده با تلفن2-33943870 تماس حاصل فرمایید.

انواع ورق با پوشش پلی کرافت طبق سفارش قابل تولید میباشد.

آدرس ما روی نقشه


JoomShaper