کویل آلومینیوم در ابعاد و آلیاژ های مختلف مورد استفاده در صنایعقابل ارائه در عرض های مختلف:ضخامت 0.2 الی 6…
مورد استفاده در صنایع مختلف در ابعاد گوناگون موجود است :ضخامت : 0.2 الی 30 میلیمترابعاد استاندارد : 1250x2500 -…
صفحه2 از2