فرم شادولاین

فرم شادولاین جهت پوشش سقف های در مناطق با بارش متوسط و

دیوارهاهای کاذب مورد استفاده قرار میگیرد.

فرم ذوزنقه

فرم ذوزنقه جهت پوشش سقف های در مناطق پر باران مورد استفاده

قرارمیگیرد

فرم سینوسی

فرم سینوسی ورق جهت پوشش سقف ها مورد استفاده در مناطق
بارانی قرار میگیرد.

ورق آلومینیوم امباس

ورق امباس آلومینیوم  به صورت لوزی و ابری در ابعاد زیر موجود است :

ضخامت 0/3 الی 1 میلیمتر

ابعاد استاندارد :1200x2500 - 1000x2000
قابل سفارش : ابعاد دلخواه شما
آلیاژ استاندارد : 1050 - 3105
قابل سفارش : 1100 - 1200 - 3003

آدرس ما روی نقشه


JoomShaper